ŠOLSKI VODNJAK

PROSENJAKOVCI
VODNA UČNA POT
DVOJEZIČNA OŠ
KOLTAYEV MLIN
LOVSKI DOM
MATZENAU
ŠOLSKI VODNJAK
RATKOVSKI POTOK

OBIŠČITE NAS!

PIŠITE NAM NA:

prosenjakovci@gmail.com

ZLOŽENKA:

1.DEL (0,4 MB)

2.DEL (0,5 MB)

 

 

 TISKOVNO SPOROČILO OB OBNOVI ŠOLSKEGA VODNJAKA

OPIS VODNJAKA:

Šolski vodnjak se nahaja v južnem delu vasi kot je označeno na spodnji sliki in sicer zraven stare šoli kjer se danes nahaja vrtec. Vodnjak je globok približno 10 metrov in premera 1,5 metra, ima obliko osmerokotnika in je oglat. Večji del je zgrajen iz betona, na vodnjaku je litoželezna ročna črpalka z železnim ohišjem. Pod predelom »pipe«, kjer pride na dan voda, je na vodnjaku zgrajeno majhno betonsko korito z železnimi prečkami, kjer lahko voda odteče naprej v odtok vodnjaka. Tukaj je na pročelju vodnjaka tudi v beton vtisnjena letnica izdelave vodnjaka – 1936. Z ene strani vodnjaka sta zgrajeni tudi dve stopnici za lažji dostop do vodnjaka.

ARHITEKTURNO LIKOVNI VIDIK:

Vodnjak je bil podobno kot vrtec zgrajen leta 1936. Nekako tipično za tisti čas je zunanji (vidni) del vodnjaka zgrajen v oglati obliki in sicer v obliki nepravilnega osmerokotnika. Notranjost vodnjaka, ki seže približno 10 metrov globoko, je okrogle oblike. Ker leži vodnjak na rahlo nagnjenem terenu, dostop do ročne črpalke olajšujeta dve stopnici, ki sta prav tako betonski in oglate oblike. Posebna zgodba je ročna črpalka in njeno ohišje.

VIDIK TIPOLOGIJE:

Sodeč po ustnih virih (po pričevanju nekaterih starejših vaščanov) je vodnjak poleg svoje osnovne funkcije – oskrbe s pitno vodo, nekoč služil tudi za pranje perila in čiščenja kmečkih pripomočkov, kot tudi opravljanja nekaterih gospodinjskih opravil. Voda iz studenca je tekla navzdol in med drugim služila tudi za namakanje šolskega vrta. Starejši vaščani pomnijo, kako so si pomagali med seboj z vrtenjem kolesa, ki je potegnilo vodo iz vodnjaka, da so se odžejali. Po zgraditvi vaškega vodovoda je izgubil svoj pomen in od takrat naprej propada. 

PROSTORSKA VREDNOST VODNJAKA:

Občina Moravske Toplice je s pomočjo DOŠ Prosenjakovci letos uspela pridobiti sredstva iz Heliosovega sklada in bo ob pomoči partnerjev v projektu prenovila vodnjak. Obnovljen vodnjak bo zaokrožil prostorsko podobo vrtca. Vrtec in ostali vaščani bodo pridobili tudi nov vodni vir, ki bo lahko nadomestil uporabo vode iz vodovoda za nekatera opravila (npr. za zalivanje rož, …). Prav tako bodo z njim predšolski in osnovnošolski otroci dobili vpogled v trajnostno rabo vode kot enega izmed najpomembnejših naravnih virov in v to, kako so nekoč pridobivali vodo ter kako danes čim bolj varčno ravnati z njo.

Obnovljen vodnjak bo prispeval k oživitvi kraja, ki bi lahko postal prijetna izletniška točka, predvsem kolesarjev, pohodnikov in ostalih turistov, ki se bodo tu lahko spočili, okrepčali in uživali v tihi, neokrnjeni naravi.

 

VODNJAK V SLIKI

 

PROSENJAKOVCI VODNA UČNA POT DVOJEZIČNA OŠ KOLTAYEV MLIN LOVSKI DOM MATZENAU ŠOLSKI VODNJAK RATKOVSKI POTOK

Stran je bila nazadnje obnovljena 18/04/07