PROSENJAKOVCI

PROSENJAKOVCI
VODNA UČNA POT
DVOJEZIČNA OŠ
KOLTAYEV MLIN
LOVSKI DOM
MATZENAU
ŠOLSKI VODNJAK
RATKOVSKI POTOK

 

OBIŠČITE NAS!

PIŠITE NAM NA:

prosenjakovci@gmail.com

ZLOŽENKA:

1.DEL (0,4 MB)

2.DEL (0,5 MB)

 

 

Dvojezično naselje Prosenjakovci se nahaja v severovzhodni Sloveniji, na Goričkem, v neposredni bližini slovensko-madžarske državne meje. Obcestno naselje leži v dolini Ratkovskoga potoka na presečišču cest Martjanci - Prosenjakovci in Kobilje - Križevci. Pokrajina oziroma okolica Prosenjakovec je obdelana, pobočje na južnem delu je zasajeno s trto, na severnem delu pa ga prekriva gozd. Prosenjakovci so središče madžarske manjšine v Občini Moravske Toplice. Spadajo tudi v okvir Krajinskega parka Goričko, ki je del zaščitenih območij Nature 2000. Od Moravskih Toplic, občinskega središča in pomembnega turističnega kraja so Prosenjakovci oddaljeni približno 15 km, od regijskega središča Murska Sobota pa 20 km.

V Prosenjakovcih najdemo še Dvojezično osnovno šolo, Vrtec, sedež Madžarske narodnostne samoupravne skupnosti občine Moravske Toplice, krajevni urad, zdravstveno ambulanto, kmetijsko zadrugo, katoliško kapelico in luteransko cerkev. V Prosenjakovcih delujejo lovska družina, kulturno – turistično društvo "Ady Endre", prostovoljno gasilsko društvo in Športno društvo Prosenjakovci. Na približno 670 ha katastrske površine živi v 60 gospodinjstvih približno 180 prosenjakovčarjev slovenske in madžarske narodnosti, ki se pretežno ukvarjajo s kmetijstvom. Vas Prosenjakovci se v pisnih virih prvič omenja leta 1448 kot "Proznyafalua".

Med naravne znamenitosti Prosenjakovec sodi park ob dvorcu Matzenau - neoklasicističnega dvorca z začetka 19. stoletja. V parku raste nekaj velikih platan, gledičevk, ki so razporejene v krogu. Drevored divjih kostanjev poudarja vodni jarek ob vzhodnem robu parka. Zasnova parka je razvidna iz katastrske karte iz leta 1860. Znamenita je tudi Košeri - bukev, ki ima obseg 417 cm in je visoka 36 metrov.


FOTO UTRINKI PROSENJAKOVEC

 

PROSENJAKOVCI VODNA UČNA POT DVOJEZIČNA OŠ KOLTAYEV MLIN LOVSKI DOM MATZENAU ŠOLSKI VODNJAK RATKOVSKI POTOK

Stran je bila nazadnje obnovljena 18/04/07